Je bent hier:

Actueel


Hoe gaan wij om met het Coronavirus? 


Welke maatregelen neemt Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus?
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn omtrent het Coronavirus en de maatregelen die getroffen worden voor de uitvaart.
Wij volgen alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. Op deze pagina zullen wij updates geven.
Jan de Wit & Zn volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche.

 

Jan de Wit & Zn volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk)besmet met het Coronavirus:
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 076-5015807. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus.

  

Komt de uitvaartverzorger dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime.

Is er geen besmettingsgevaar, dan zal de uitvaartverzorger met maximaal 3 personen aan tafel zitten om de uitvaart te bespreken. Vindt het gesprek bij u aan huis plaats, dan is het erg belangrijk dat er niet meerdere mensen binnen komen of zich aansluiten bij deze bespreking. Er is altijd een mogelijkheid de uitvaart te bespreken in het uitvaartcentrum met maximaal 3 personen.

 

Per 1 juni en per 1 juli 2020 versoepelen de coronamaatregelen. Bij uitvaartplechtigheden mogen weer meer mensen aanwezig zijn.

De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van anderen houden.

30 personen bij de uitvaartplechtigheid

Met het van kracht worden van de coronamaatregelen in maart 2020 werd bepaald dat bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Als aanwezigen werden niet alleen de nabestaanden geteld, maar ook personeel van bijvoorbeeld het uitvaartcentrum of crematorium, voorgangers, sprekers, muzikanten, etc.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Ook 30 personen op het terras

Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid.

Bij mooi weer kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de condoleance op een terras te houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers. Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

Begraven met 30 personen

Voor begrafenissen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd, als voor uitvaartplechtigheden binnen: vanaf 1 juni 2020 mogen bij de teraardebestelling 30 personen aanwezig zijn, exclusief uitvaartverzorger, dragers, voorganger, etc.

Van 30 naar 100 personen

Vanaf 1 juli 2020 wordt naar verwachting het maximumaantal aanwezigen bij een begrafenis- of crematieplechtigheid verhoogd van 30 naar 100 personen (exclusief personeel, etc.). Ook dan geldt dat het maximumaantal personen alleen verwelkomd kan worden, als de locatie het toelaat dat zij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Coronamaatregelen handhaven

Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. Van uitvaartverzorgers wordt verwacht dat zij nabestaanden voorbereiden op de coronaregels van de uitvaartlocatie en tijdens en rond uitvaartplechtigheden hun verantwoordelijkheid nemen bij het handhaven daarvan.