Je bent hier:

Actueel


Hoe gaan wij om met het Coronavirus? 


Welke maatregelen neemt Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus?
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn omtrent het Coronavirus en de maatregelen die getroffen worden voor de uitvaart.
Wij volgen alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. Op deze pagina zullen wij updates geven.
Jan de Wit & Zn volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche.

 

Jan de Wit & Zn volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk)besmet met het Coronavirus:
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 076-5015807. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus.

  

Komt de uitvaartverzorger dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime.

Is er geen besmettingsgevaar, dan zal de uitvaartverzorger met maximaal 2 personen aan tafel zitten om de uitvaart te bespreken.  

 

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 

Helaas kan de laatste verzorging (voorlopig) niet in aanwezigheid van familie uitgevoerd worden.


Afscheidsbezoek - Plechtigheid – Condoleance

De overheid heeft op 15 maart verdere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn van grote invloed op uitvaarten. Samenkomen en samen met familie, vrienden en bekenden en met elkaar rouwen, is nu helaas beperkt mogelijk. Uitvaartplechtigheden en afscheidsbezoeken en condoleancebijeenkomsten kunnen alleen nog bezocht worden door een beperkt aantal personen. Vraag voor de exacte aantallen hiervoor de uitvaartverzorger, deze verschillen namelijk per locatie.

Crematorium Zuylen en crematorium Zoom/Zegestede hebben aangegeven dat op dit moment de afscheidsdienst en condoleance uit niet meer dan 30 personen (incl. medewerkers) mag bestaan. Tevens zal de uitvaartverzorger uw medewerking vragen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, zal de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch contact onderhouden met de nabestaanden. Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.


Een respectvol alternatief voor handen schudden:

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.
Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.