Je bent hier:

Actueel


Hoe gaan wij om met het Coronavirus? 


Welke maatregelen neemt Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus?
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn omtrent het Coronavirus en de maatregelen die getroffen worden voor de uitvaart.
Wij volgen alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. Op deze pagina zullen wij updates geven.
Jan de Wit & Zn volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche.

 

Jan de Wit & Zn volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk)besmet met het Coronavirus:
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 076-5015807. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus.

  

Komt de uitvaartverzorger dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime.

Is er geen besmettingsgevaar, dan zal de uitvaartverzorger met maximaal 3 personen aan tafel zitten om de uitvaart te bespreken. Vindt het gesprek bij u aan huis plaats, dan is het erg belangrijk dat er niet meerdere mensen binnen komen of zich aansluiten bij deze bespreking. Er is altijd een mogelijkheid de uitvaart te bespreken in het uitvaartcentrum met maximaal 3 personen.

De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van anderen houden.

50 personen bij de uitvaartplechtigheid

Per 25 januari 2021 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 50 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Vijftig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Groepsgrootte
In tegenstelling tot eerdere berichten geldt voor de groepsgrootte bij uitvaarten met ingang van 25 januari aanstaande dat kinderen tot en met 12 jaar WEL meegeteld moeten worden.

Condoleance
Nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.

Bezoek aan rouwkamers
Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer moet rekening houden met de avondklok. Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus voor 21.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.

Coronamaatregelen handhaven

Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. Van uitvaartverzorgers wordt verwacht dat zij nabestaanden voorbereiden op de coronaregels van de uitvaartlocatie en tijdens en rond uitvaartplechtigheden hun verantwoordelijkheid nemen bij het handhaven daarvan.